Privacy verklaring

Uw Privacy

Indien u gebruik maakt van mijn  diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Voor een goede behandeling heb ik, als behandelend therapeut, aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, behandelovereenkomst of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Tevens wordt  aan de hand van de adresgegevens een factuur opgesteld.

In dit document kunt u lezen hoe er voor gezorgd wordt dat uw gegevens beschermd worden en welke rechten u als cliënt heeft ten aanzien van deze gegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Beroep
 • Huidige hulpvraag
 • Bevindingen en voortgang proces
 • Gegevens met betrekking tot jouw gezondheid
 • Recent of in het verleden voorgekomen andere therapieën
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Voor het registreren van deze persoonsgegevens- en informatie wordt toestemming gevraagd door middel van een intake formulier.
Voor de registratie van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, wordt om toestemming van de ouder(s) of voogd gevraagd.

Met welk doel worden deze persoonsgegevens opgevraagd en vastgelegd?

 • Om u een goede en passende behandeling te bieden
 • Verzenden van facturen
 • Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten en producten
 • Contact met u opnemen indien nodig

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mayssa coaching & therapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld:

 • Om andere zorgverleners te informeren, als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gewenste gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.


Cliëntendossier

Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit bestaat uit de behandelingsovereenkomst, aantekeningen die ik tijdens de consulten maak naar aanleiding van de gesprekken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het cliëntendossier wordt digitaal bewaard en is beschermd met een wachtwoord die alleen de therapeut ken.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • Om andere zorgverleners te informeren of als andere uitwisseling aan derden van belang is. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afsloten met het administratiekantoor waar wij diensten af nemen.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.

 

Inzage, kopie en verwijdering cliëntendossier

U heeft altijd het recht om uw cliëntendossier en persoonsgegevens in te zien, een kopie aan te vragen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek doen door te mailen naar: info@mayssa.nl

Uw dossier wordt niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Als therapeut ben ik wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er wettelijke (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, wachtwoorden, virusscanner en firewall. Met derden van wie wij diensten in kopen, zoals de webhosting van deze website, zijn zogenoemde verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. De website van Mayssa coaching & therapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact met ons op of mail ons via info@mayssa.nl

Postadres: Muiderslotstraat 27, 6535KE Nijmegen.
Vestigingsadres: Muiderslotstraat 27, 6535KE Nijmegen.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: 06 3600764
E-mailadres: info@mayssa.nl

 

In kaart brengen websitebezoek

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.